Tags: Video Post

تجهیزات ایستگاه  CNG

تجهیزات ایستگاه CNG

کمپرسور CNG کمپرسور مهمترین وظیفه را در فشرده کردن گاز کم فشار به گاز پرفشار را دارد که با فشار حدود ۲۵۰ بار را به مخازن ذخیره و یا به توزیع کننده های می فرستد. مجموعه کمپرسور مجهز به محفظه آرامش است که به هنگام خاموش بودن کمپرسور گاز فشار بالای باقی مانده در سیلندرهای [...]
ادامه مطلب
دانستنیهای CNG

دانستنیهای CNG

ایستگاه سوخت گیری CNG : خودروهایی که با سوخت گاز طبیعی فشرده CNG کار می کنند، برای سوخت گیری نیاز به محلی دارند که بتوانند مخازن ذخیره خود را با فشار bar ۲۰۰ پر کنند. این محل که ایستگاه سوختگیری CNG نام دارد. براساس شیوه سوخت گیری و تجهیزات به کار رفته به چهار دسته تقسیم میشوند. ·   سوخت گیری کند “ slow fill” […]

ادامه مطلب