Tags: news

CNG گاز طبیعی فشرده

CNG گاز طبیعی فشرده

گاز طبیعی فشرده یا سی‌ان‌جی (به انگلیسی: Compressed natural gas) سوختیاست که عمدتاً به عنوان جایگزینی برای بنزین، گازوئیل و گاز مایع به کار می‌رود. سی‌ان‌جی نسبت به هر سه اینها آلودگی کمتری ایجاد می‌کند. همچنین ایمنی بیشتری در هنگام نشت دارد چون گاز از هوا سبکتر است و به سرعت پراکنده می‌شود. سی‌ان‌جی با فشرده‌سازی گاز طبیعی ایجاد می‌شود به گونه‌ای که حجمی که اشغال […]

ادامه مطلب
تجهیزات ایستگاه  CNG

تجهیزات ایستگاه CNG

کمپرسور CNG کمپرسور مهمترین وظیفه را در فشرده کردن گاز کم فشار به گاز پرفشار را دارد که با فشار حدود ۲۵۰ بار را به مخازن ذخیره و یا به توزیع کننده های می فرستد. مجموعه کمپرسور مجهز به محفظه آرامش است که به هنگام خاموش بودن کمپرسور گاز فشار بالای باقی مانده در سیلندرهای [...]
ادامه مطلب
CNG در ایران از اندیشه تا عمل

CNG در ایران از اندیشه تا عمل

با الحاق CNG به بخش تامین سوخت خودرو های کشور امید این می رود در مصرف سوخت صرفه جویی شود و از طرفی نیز با روند آزادشدن قیمت بنزین روی آوردن به CNG و استفاده از آن بیشتر از قبل خواهد شد با الحاق CNG به بخش تامین سوخت خودرو های کشور امید این می […]

ادامه مطلب