خدمات ما

خدمات شرکت تدبیر فن امید

  • تعمیرات جزیی و اساسی جایگاههای cng توسط افراد واجد شرایط و پیمانکاری جایگاهها
  • تعمیرات نازل های tk4 و tk16 بصورت کاملا تخصصی
  • مشاوره سرمایه گذاری بخصوص در زمینه احداث جایگاههای دو منظوره
  • ارایه نقشه ها و طرح ها در کلیه امورات مربوط به جایگاههای دو منظوره
  • تهیه و توزیع قطعات یدکی صنایع بصورت سفارشی
  • مشاره در امور مربوط به سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی
  • مدیریت پروژه ها و ارایه ریسک های پروژه
  • ارایه راهکارهایی برای مدیریت بحران در ریسک های پروژه ها
  • تعمیرات تخصصی سرپیک های مارک هاریس